Kullanıcı Sözleşmesi

www.birtaneler.com alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) Kanca Pazarlama (kısaca “BİRTANELER” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup; SİTE ’nin tüm hakları BİRTANELER’e aittir.

SİTE ’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE ’ye erişim sağlayan/ziyaret eden tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu BİRTANELER Site Kullanıcı Sözleşmesi’ni (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) ve işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Poltikası’nı kabul etmiş sayılır. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu SÖZLEŞME ’de yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

  1. TANIMLAR

BİRTANELER: Kanca Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret

SİTE: BİRTANELER tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.birtaneler.com alan adlı web sitesini,

KULLANICI(LAR): SİTE ’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE ’de sunulan hizmetlerden işbu SÖZLEŞME dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i,

HİZMET(LER): KULLANICILAR’ın işbu Sözleşme’de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BİRTANELER tarafından SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı,

İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri

GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’de erişilebilen ve işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını, ifade etmektedir.

  1. GENEL HÜKÜMLER

2.1. KULLANICILAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1. KULLANICILAR, BİRTANELER’in sunduğu hizmetlerden faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu SÖZLEŞME’ye, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. BİRTANELER’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE ’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde ve SİTEyi kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Her KULLANICI, BİRTANELER’in ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını ve/veya bu nitelikte herhangi bir yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla BİRTANELER ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler veya KULLANICILAR tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı BİRTANELER’in, BİRTANELER’in işbirliği içinde bulunduğu kurumların, BİRTANELER çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. BİRTANELER, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2.1.4. KULLANICILAR, SİTE ’yi kullanarak, BİRTANELER’in, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR ’ın işbu SÖZLEŞME ’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BİRTANELER’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.1.5. KULLANICILAR, BİRTANELER’e SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER ’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. BİRTANELER, KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen veya SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

2.1.6. KULLANICILAR, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

2.2. BİRTANELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2.1. BİRTANELER dilediği zaman, SİTE ‘de bildirmek suretiyle, HİZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE ‘de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER’den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR’a da değişiklikle yeni şart ve SÖZLEŞME uygulanacaktır.

2.2.2. BİRTANELER, SİTE dahilinde sunulan HİZMETLER’i ve İÇERİKLER ’i her zaman değiştirebilme ve kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. BİRTANELER, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

2.2.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE ‘ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, KULLANICILAR ‘ın yaşayacağı sorunlardan BİRTANELER sorumlu tutulamaz.

2.2.4. KULLANICILAR, BİRTANELER’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. BİRTANELER tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde BİRTANELER tarafından yapılabilir. BİRTANELER tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ’a aittir.

2.2.5. SİTE’de, BİRTANELER’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir.

BİRTANELER, SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerinin, dosyaların ve içeriklerin, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinde sunulan hizmetlerin veya ürünlerin veya bunların içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bunların güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, sözkonusu içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya içerikler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

BİRTANELER, kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başkaca web sitelerinin gizlilik politikaları hakkında da herhangi bir garanti ve taahhütte bulunmamaktadır. Sözkonusu siteler, ziyaretçilerin kimliğini, adresini elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgilerini muhafaza ediyor ve kullanıyor olabilir. KULLANICILAR tarafından sözkonusu sitelere herhangi bir kişisel bilgi verilmesi, tamamen KULLANICILAR’ın kendi inisiyatiflerinde ve kendi risklerindedir.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SİTE ’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar – hepsi birden “BİRTANELER’in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) BİRTANELER’e ait ve/veya BİRTANELER tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, BİRTANELER hizmetlerini, BİRTANELER bilgilerini ve BİRTANELER’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BİRTANELER’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu SÖZLEŞME dahilinde BİRTANELER tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, BİRTANELER’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

BİRTANELER’i işbu SÖZLEŞME dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, BİRTANELER hizmetleri, BİRTANELER bilgileri, BİRTANELER’in telif haklarına tabi çalışmaları, BİRTANELER ticari markaları, BİRTANELER ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE ’de Kullanıcı tarafından yüklenen her türlü yazılı ve görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı BİRTANELER’e söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.’

  1. GİZLİLİK POLİTİKASI

BİRTANELER, SİTE ‘de, KULLANICILAR’la ilgili bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. BİRTANELER, KULLANICILAR’a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

  1. DEĞİŞİKLİKLER

BİRTANELER, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu SÖZLEŞME ’yi herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME ’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BİRTANELER, işbu SÖZLEŞME’den doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BİRTANELER açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BİRTANELER’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde olan ve gerekli özeni gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları BİRTANELER’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın SİTE ’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu SÖZLEŞME ’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu SÖZLEŞME dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunları uygulanacaktır. İşbu SÖZLEŞME ’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu SÖZLEŞME, BİRTANELER tarafından SİTE ’de ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, SİTE ’yi kullanmakla, işbu SÖZLEŞME ’yi tüm hükümleriyle kabul etmiş olmaktadırlar.

Logo
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0